Zalety i wady

Przydomowe elektrownie wiatrowe niosą za sobą sporo zalet, ale też wady. Mały rozmiar inwestycji sprawia, że wpływa na nią znacznie więcej drobnych czynników, które przy farmach wiatrowych są zupełnie bez znaczenia. Ważne jest, że niektóre wady można wyeliminować odpowiednią lokalizacją, albo nowoczesnymi turbinami. Niemniej jednak żeby uzyskać pełen obraz inwestycji warto poznać tak plusy, jak i minusy.

Zalety:

  • Pomijając koszty inwestycyjne turbina jest urządzeniem gwarantującym darmowy prąd. Kwestia ile można naprawdę zyskać jest już indywidualną sprawą inwestycji. Niektóre gospodarstwa otrzymają potężny zastrzyk oszczędności, inne ledwo zwrot inwestycji. Wszystko zależy od uwarunkowań.
  • W kontekście zalet elektrowni pada również ochrona środowiska. Dla zwykłego użytkownika, może ona nie mieć większego znaczenia, jednak pamiętajmy, że to wielomiliardowy biznes. Polska musi znacznie zwiększyć udział OZE w swojej energetyce, dlatego wiele możliwości dotacji i dofinansowań dopiero jest uruchamianych, ale z pewnością wiele z nich obejmie przydomowe elektrownie wiatrowe.
  • Kolejna kwestią jest częściowe uniezależnienie się od dostaw prądu, ważne szczególnie na obszarach gdzie zdarzają się częste przerwy w dostawach (np. góry).
  • Wiatr wieje całą dobę, a dni bezwietrzne zdarzają się naprawdę rzadko (ok. 3-7% w roku) więc przy odpowiednim ulokowaniu ma on podobny, a nawet większy potencjał niż kolektory słoneczne.
  • Wzmożone badania nad technologią elektrowni wiatrowych (szczególnie tych przydomowych) trwają w Niemczech, Norwegii, Stanach Zjednoczonych i jeszcze kilku innych krajach świata. Generalnie jest to wiec technologia z dużymi perspektywami rozwoju, które mogą znacznie zwiększyć jej wydajność.
  • Co się tyczy samej technologii wykorzystanej w elektrowni wiatrowej to na dziś dzień jest ona dość prosta, stąd też eksploatacja i konserwacja nie powinny pochłaniać zbyt dużych kosztów.

Wady:

  • Elektrownie wiatrowe wymagają dużych nakładów finansowych w inwestycję i o ile nie masz idealnych warunków do ich funkcjonowania, zwrot, a tym bardziej zarobienie na inwestycji może potrwać nawet kilkanaście lat.
  • Emitują hałas, który może przeszkadzać pobliskim mieszkańcom. Oczywiście jeżeli wiatrak stoi zgodnie z prawem (czyli w ustalonej odległości, w stosunku do emitowanego hałasu), wówczas mieszkańcy nie mają podstaw do zażaleń, jednak pozostaje jeszcze kwestia stosunku ludzi do Ciebie.
  • Wymagają pozwoleń budowlanych, co w wielu przypadkach może być problematyczne, szczególnie jeżeli dom położony jest niedaleko strefy mieszkalnej.
  • W strefie dużej zmienności prędkości wiatrów praca wiatraku może mieć tryb cykliczny, wówczas zwrot kosztów inwestycji znacznie się wydłuża, a produkcja energii znacznie spada.